Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

szczerychichot
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaworthit worthit

May 26 2019

szczerychichot
5379 df99
Reposted fromcalifornia-love california-love viarisky risky
szczerychichot
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viarisky risky
szczerychichot
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
szczerychichot
9531 5dc2 500
Reposted fromsavatage savatage viainvisibile invisibile
szczerychichot
szczerychichot
1162 848d 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
szczerychichot
szczerychichot
4818 4f31
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
szczerychichot
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viapomruki pomruki
szczerychichot
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viayanek yanek
szczerychichot
szczerychichot
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
szczerychichot
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viadoubleespresso doubleespresso
szczerychichot
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viapannakies pannakies
szczerychichot
szczerychichot
szczerychichot
6275 27d8
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
szczerychichot

May 19 2019

szczerychichot
7616 1c17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl