Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

szczerychichot
6284 39bc 500
Reposted fromseaweed seaweed viagonnabebetter gonnabebetter

May 19 2018

szczerychichot
0975 86da
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome

May 14 2018

szczerychichot
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

May 11 2018

Rendez – View

Quoi ? déja ? Bah oui ! C’est l’heure du Rendez-View alors profitez-en y’en aura pour tout le monde pas de panique !

Friday-Inspiration-39-8

Friday-Inspiration-39-27

Friday-Inspiration-39-30

Friday-Inspiration-39-35

Friday-Inspiration-39-38

Friday-Inspiration-39-39

Friday-Inspiration-39-44

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Friday-Inspiration-39-47

Friday-Inspiration-39-55

Friday-Inspiration-39-56

Friday-Inspiration-39-61

Friday-Inspiration-39-63

Friday-Inspiration-39-65

Friday-Inspiration-39-67

Friday-Inspiration-39-70

Friday-Inspiration-39-72

Friday-Inspiration-39-74

Friday-Inspiration-39-75

Friday-Inspiration-39-76

Friday-Inspiration-39-78

Friday-Inspiration-39-80

Friday-Inspiration-39-81

Friday-Inspiration-39-82

Friday-Inspiration-39-84

Friday-Inspiration-84-1

Friday-Inspiration-84-2

Friday-Inspiration-84-4

Friday-Inspiration-84-5

Friday-Inspiration-84-7

Friday-Inspiration-84-8

thinkstock

Friday-Inspiration-84-12

Friday-Inspiration-84-19

Friday-Inspiration-84-21

Friday-Inspiration-84-24

Friday-Inspiration-84-32

Friday-Inspiration-84-33

Friday-Inspiration-84-38

Friday-Inspiration-84-41

Friday-Inspiration-84-42

Friday-Inspiration-84-44

Friday-Inspiration-84-46

Friday-Inspiration-84-49

Friday-Inspiration-84-50

Friday-Inspiration-84-55

Friday-Inspiration-84-56

Friday-Inspiration-84-57

Friday-Inspiration-84-62

Friday-Inspiration-84-67

Friday-Inspiration-84-68

Friday-Inspiration-84-70

Friday-Inspiration-84-71

Processed with VSCOcam with n3 preset

Friday-Inspiration-84-74

Friday-Inspiration-84-75

Friday-Inspiration-84-77

Friday-Inspiration-84-78

Friday-Inspiration-84-89

Friday-Inspiration-84-90

Friday-Inspiration-84-91

Friday-Inspiration-84-93

Friday-Inspiration-84-96

Reposted fromtheGRID theGRID viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 09 2018

szczerychichot
6908 79f9
Reposted fromgplyr gplyr viasadporn sadporn

May 06 2018

1795 6228
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaimaybebad imaybebad

May 05 2018

szczerychichot
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka

May 04 2018

szczerychichot
3479 8462

May 03 2018

szczerychichot
1376 bb82 500
Reposted fromslodziak slodziak viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

April 24 2018

szczerychichot
4445 4713
Reposted fromfriends friends viajointskurwysyn jointskurwysyn
szczerychichot
it all makes sense now!
szczerychichot

April 20 2018

szczerychichot
szczerychichot
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!

April 19 2018

9734 c28d
szczerychichot
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viayourhabit yourhabit

April 15 2018

szczerychichot
6824 42c5
Reposted fromagridoce agridoce viaskrzacik skrzacik

April 14 2018

szczerychichot
5955 ad75 500
Reposted fromsavatage savatage
szczerychichot
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viawarkocz warkocz

April 11 2018

szczerychichot
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viapeggy90brown peggy90brown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl